Långängskolan
5A

Kommun: Hallsbergs kommun

Verksamhet: Grade 51, Klass 5

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Jonna Ljunggren

Redovisade uppgifter