Norra Ålidhemsskolan
5A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Christina Edin

Redovisade uppgifter