Aspuddens skola
5A

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Kina Geijer

Redovisade uppgifter

"Eleverna har ritat egna förslag på återvinningskampanj med slogans och bilder. Klassen röstade fram denna som sin favorit. "

"På grund av Corona kunde vi tyvärr inte besöka en återvinningscentral, men en promenad till närmsta sopsortering var lika roligt det! Här återvinner två av eleverna varsin dryckeskartong. "

"Eleverna har ritat reklamblad med slogans och bilder för att uppmuntra andra till att återvinna. De som vill har, med hjälp av sina föräldrar, fått lägga ut en bild på sitt reklamblad på sociala medier för att nå ut till fler. "