Aspuddens skola
5A

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Kina Geijer

Redovisade uppgifter