Vätternskolan
5A 5B

Kommun: Motala kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 56 st

Pedagogens namn: Carin Liljesson

Redovisade uppgifter