Rödeby
5A, 5B, 5C

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Grade 51

Antal barn/elever: 75 st

Pedagogens namn: Camilla Hansson

Redovisade uppgifter