Glömstaskolan
5A, 5B, 5C

Kommun: Huddinge kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 90 st

Pedagogens namn: Maia Aho

Redovisade uppgifter

"Eleverna fick tävlingsschema och började återvinna kartonger och några elever har gjort kartong återvinningen i skolans återvinnings station. "