Björkestaskolan
5A

Kommun: Nykvarns kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Nicole Törnquist

Redovisade uppgifter