Kyrkskolan
5A

Kommun: Flens kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Oscar Axelsson

Redovisade uppgifter