Hällby skola
5A

Kommun: Eskilstuna kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Pernilla Widén

Redovisade uppgifter