Söderfjärdsskolan
5A

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Maria Henriksson

Redovisade uppgifter