Solbackeskolan
5A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Isabella Gillberg

Redovisade uppgifter