Fjällboskolan
5A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Linda Jardesjö

Redovisade uppgifter