Fjällboskolan
5A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Linda Jardesjö

Redovisade uppgifter

"Eleverna gjorde ett förslag och vi röstade sedan fram tre bidrag."

"Klassen har fått komma med förslag på hur vi ska dokumentera. Vi har sedan röstat fram ett förslag. Det som vann var att kartongerna skulle plattas ihop och sedan kastas som \"frisbee\" ner i rätt behållare. Hela klassen gick till återvinningsstationen tillsammans och \"kastade\" i sina förpackningar."

"Eleverna har gjort affischer som vi satt upp vid ingången till bamba. Då ser alla elever och personal på skolan hur viktigt det är att återvinna."