Midgård
5 Fenja

Kommun: Svalövs kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Alexandra Jönsson

Redovisade uppgifter