Furuängens Förskola
5-årsgruppen

Kommun: Hultsfreds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Isabella Brandström

Redovisade uppgifter