Stora Hammars förskola
5-årsgruppen

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Linda Pålsson Carlström

Redovisade uppgifter