Närbogårdens förskola
5-årsgrupp

Kommun: Gävle kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Maria Melin

Redovisade uppgifter