Tils förskola
5 års avdelning

Kommun: Sigtuna kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Asnath Kalala

Redovisade uppgifter