Gläntans förskola
5-åringarna

Kommun: Ljusdals kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Linda Pineur

Redovisade uppgifter