Gläntans förskola
5-åringarna

Kommun: Ljusdals kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: Linda Pineur

Redovisade uppgifter

"Barnen fick i uppgift att rita något som har med kartongmatchen och återvinning att göra. När de ritar fick de berätta vad fröknarna skulle skriva."

"Efter att ha återvunnit 12 kartongförpackningar var hemma fick vi visa på förskolans återvinningsplats att vi har stenkoll på vart man återvinner kartong och plast. Vi hjälpte till att sortera de saker som skulle slängas bort på förskolan och la dem sedan i rätt soptunnor."

"All information till vårdnadshavare och personal sker genom Schoolsoft som är vårt kommunikationsverktyg för samarbetet mellan förskolan och hemmen. Därför frågade vi barnen vad de ville berätta och så gjorde vi i ordning ett dokument som lades ut till alla 100."