Öregrunds skola
5

Kommun: Östhammars kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Carina Wahlqvist

Redovisade uppgifter