Kristinaskolan
5

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Angelica Olofsson

Redovisade uppgifter