svartedalsskolan
5-7 Ämne särskola

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 9 st

Pedagogens namn: gunnar lund

Redovisade uppgifter