Alsteråskolan
5

Kommun: Mönsterås kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Kerstin Gustavsson

Redovisade uppgifter