Dammfriskolan a
4y

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 70 st

Pedagogens namn: Diman Salih

Redovisade uppgifter