Antonskolan Österäng

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Madeleine Ivarsson

Redovisade uppgifter