Hjortsbergskolan
4E

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Emma Gunnarsson

Redovisade uppgifter