Sjöfruskolan
4D

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Joakim Lindahl

Redovisade uppgifter