IES Krokslatt
4D

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Enas Ismail

Redovisade uppgifter