Sjöfruskolan
4D

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Maria Vinnervik

Redovisade uppgifter