Sjöfruskolan
4C

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Maria Grönlund

Redovisade uppgifter