Sturebyskolan
4C

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Sara Westin

Redovisade uppgifter