Ljungensskolan
4c

Kommun: Vellinge kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Helena Haagjon

Redovisade uppgifter