Skånhällaskolan
4C

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Noshin Maddy

Redovisade uppgifter