Tyringeskola
4C

Kommun: Hässleholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Anna Wimborn

Redovisade uppgifter