Svandammsskolan
4B

Kommun: Nynäshamns kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 29 st

Pedagogens namn: Eva Ahl

Redovisade uppgifter