Magnarps skola
4b

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 17 st

Pedagogens namn: Ewa Wallgren

Redovisade uppgifter

""

"Vi har pratat om återvinning och dess betydelse för miljön och den hållbara utvecklingen. Eleverna har fått ta återvinna i hemmet men också tagit med ovikta förpackningar till skolan. Vi fyllde papperskassar med dessa och såg då att det blev 4 fulla kassar. Dessa kassar fick symbolisera lastbilar som ska köra avfallet. De fick sedan tipsa varandra om olika sätt att vika ihop förpackningarna på och efter det fyllde vi knappt 1 kasse, dvs 1 lastbil. Spara på koldioxidutsläpp. Vi har även kollat på skolans "soprum", de soptunnor vi har här i Vejbystrand, 4-fack med sortering och varit bort till återvinningsstationen här i Vejbystrand."