Furuparkskolan
4b

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Mia Persson

Redovisade uppgifter

""