Magnarps skola
4B

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Johanna Balkemo Johansson

Redovisade uppgifter

"Match 2 Eleverna har jobbat flitigt med att designa en återvinningskampanj. Många bra tips och argument till varför man ska återvinna. Klassen har producerat många fina bidrag och här kommer de tre som klassen valde att rösta fram som deras tre bästa. Magnarps skola, åk 4, Vejbystrand "

"Match 1 Eleverna har under 2 veckor tagit hand om återvinningen av dryckeskartonger hemma. De har varit noggranna med att fylla i antalet förbrukade dryckeskartonger och hur många av dessa som gick till återvinningen och även antalet som eventuellt slängdes i de vanliga soporna. Mycket fina resultat! Vi gjorde dessutom ett samarbete med svenskan där eleverna fick skriva en faktatext om ett valfritt utrotningshotat djur, som de sedan redovisade för resten av klassen. Vi har också pratat om hur en dryckeskartongs livscykel ser ut och varför det är så bra att återvinna befintliga kartonger. Många bra diskussioner har vi haft. Alla är väl medvetna att vi måste göra något för miljön och att återvinna dryckeskartonger är en bra start. Sedan blev det ett besök på en återvinningsstation där varje elev hade med sig dryckeskartonger som vi tillsammans skulle återvinna. Besöket ville de redovisa i form av en film. Magnarps skola, åk 4, Vejbystrand"

"Match 3 Vi har skrivit och ritat på väldigt många spridningskort. Vi har gjort stora collage som vi sedan tillsammans har satt upp i mataffären, på biblioteket och på skolan i vår lilla by. En del elever har också bett sina föräldrar att sätta upp på deras arbeten. Vi har också lagt spridningskort i brevlådor. Vi har också använt oss av sociala medier. Jag som pedagog har lagt ut på min Facebook sida en bild med text på vad vi har gjort och sen har jag bett mina följare att sprida kunskapen vidare genom att dela mitt inlägg. Även de elever som har tillgång till sociala medier har spridit kunskapen vidare där också. Magnarps skola, åk 4, Vejbystrand "