Magnarps skola
4b

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Johanna Balkemo Johansson

Redovisade uppgifter