Sunnerbyskolam
4B

Kommun: Nynäshamns kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Tina Lennartsson

Redovisade uppgifter