Magnarps skola
4B

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ewa Wallgren

Redovisade uppgifter

"Vi har diskuterat olika resurser på jorden samt vad det innebär om man återvinner. Eleverna har fått tipsa varandra om hur man kan återvinna (och återanvända)."

"Vi har pratat, sett filmer om återvinning och återanvändning och om jordens resurser och miljöpåverkan. Besökte den lokala återvinningsstationen och jämförde det med våra soptunnor "Fyr-fack". Vad kan man återvinna lokalt och vad behöver vi åka in med till den stora återvinningsstationen i Ängelholm."