Magnarps skola
4B

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Ewa Wallgren

Redovisade uppgifter