Furuhällsskolan
4B

Kommun: Härryda kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Johanna Lagnevall

Redovisade uppgifter