Norra Ålidhemsskolan
4B

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 11 st

Pedagogens namn: Christina Edin

Redovisade uppgifter