Gullåkraskolan
4A

Kommun: Staffanstorps kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 26 st

Pedagogens namn: Anna Sillén

Redovisade uppgifter

"Vi har arbetat med materialet på kartongmatchens sida för att sedan börja tillverka informationssidor till mjölkpaket. Allting har kopplats till det globala målet 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Vi har pratat om hur vår planet har försett oss med en mängd av naturresurser, men att vi människor inte nyttjar det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Vi har pratat om matsvinn och att exempelvis 1/3 av den mat som produceras slängs. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Eleverna har fått diskutera fördelarna med en hållbar konsumtion - både när det gäller miljö men även ekonomi och den sociala biten. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Omröstningen skedde via Mentimeter och man fick rösta på en annan 4:a än sin egen klass."

"Vi har arbetat med materialet som hör till match 1. Vi har pratat vidare om pappersåtervinning så eleverna utvecklar sina förmågor att identifiera och ta fram lösningar till problem som kan lösas med teknik. Men det blir ingen oreflekterad problemlösning eftersom eleverna också får möjlighet att teoretisk förankra, diskutera och reflektera över det de konstruerar och till­verkar. Eleverna har tack vare detta arbetsområde tränat på att problematisera, ställa kritiska frågor och värdera de konsekvenser tekniska lösningar kan få, för individen, samhället och miljön. Det teknikinnehåll som presenteras i Match 1 har gett eleverna möjlighet att utveckla sina tekniska förmågor. Undervisningen har skapat intresse för och nyfikenhet på teknik, samt gett ett helhetstänkande som hjälpt eleverna att bättre förstå konsekvenserna av sitt handlande och teknikens roll för en hållbar utveckling. "