Vegaskolan
4A

Kommun: Vännäs kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Anna-Lena Wester

Redovisade uppgifter