Hulanskolan
4a

Kommun: Lerums kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helena Dåverhög

Redovisade uppgifter