Ängåsskolan
4A

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 32 st

Pedagogens namn: Pia Olofsson

Redovisade uppgifter