Hulanskolan
4a

Kommun: Lerums kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Helena Dåverhög

Redovisade uppgifter

"Vi har tillsammans pratat om hur vi kan öka återvinningen i hemmet och tipsat varandra. Under två veckor fick eleverna i uppgift att dokumentera hur återvinningen i hemmet såg ut och hur den kunde öka. Vi samarbetar med musikläraren och övade in en sång vi framförde på återvinningen inför alla andra som var där och återvann."