Malmsjö skola
4A

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Tina Jonasson

Redovisade uppgifter