Dalhemsskolan
4A

Kommun: Helsingborgs stad

Verksamhet: Grade 51

Antal barn/elever: 36 st

Pedagogens namn: Susanne Jönsson

Redovisade uppgifter