Almåsskolan
4A

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Ola Kumlin

Redovisade uppgifter