Skånhällaskolan
4A

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Noshin Maddy

Redovisade uppgifter

"Här är vår bidrag från 4A skånhällaskolan"

"Vi har besökt vår miljöhus i skolan och sorterade."

"\"Eleverna hade jobbat med årskurs 1 och skickat sina målningar hem och sprider informationen om kartongmachen .\""