Skånhällaskolan
4A

Kommun: Mölndals stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Noshin Maddy

Redovisade uppgifter

"Här är vår bidrag från 4A skånhällaskolan"