Sulviks skola
4A

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sofia Erlandsson

Redovisade uppgifter