björknäs
4A

Kommun: Nacka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: joel eriksson

Redovisade uppgifter