Östbergsskolan 4B
4A

Kommun: Östersunds kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Hélene Danielsson

Redovisade uppgifter

"Här kommer våra bidrag från klass 4A, Frösön."

"Vi har i alla åk 4or haft ett större arbete om Miljö och sopsortering. Bilden visar vårt besök på Östersunds soptipp som heter Gräfsåsen. Vi förstår nu ännu mer vikten på att sopsortera rätt- det är ju ganska lätt. Sopsortering betyder mycket för vår miljö - annars är det bara att säga goodbye och adjö! Jorden har inte resurser i överflöd- vi måste alla reagera innan den är död!"

"Hej, plötsligt bara hände det! Vi hade tänkt göra en mindre utställning om att återvinna pappersförpackningar istället för att hugga ner nya träd i onödan. Det blev istället en Klimat och miljöutställning, där vi guidade 8 klasser och fick vara med på livesändning på P4 Jämtland samt fick ett reportage i kommunens "Pedagog Östersund". Vi avslutade vår utställning med Öppethus för släkt och vänner."