Kompassen
4A

Kommun: Öckerö kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Malin Gillholm

Redovisade uppgifter

""