Mariehemsskolan
4A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Julia Forsgren

Redovisade uppgifter