Norra Ålidhemsskolan
4A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Christina Edin

Redovisade uppgifter