Malmsjö skola
4A

Kommun: Botkyrka kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Tina Jonasson

Redovisade uppgifter

"Vi arbetade med slogans och argument och sedan fick eleverna skapa sina baksidor till en mjölkförpackning. Dessa tre bidragen röstades sedan fram av klassen. "

"Klass 4A ifrån Malmsjö skola gick gemensamt till en återvinningsstation för att se till att dessa dryckesförpackningar återanvänds. "