Höjaskolan
4A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Wid Mustafa

Redovisade uppgifter

""

"Åk 4 har under en veckans period samlat massa förpackningar för att vi senare ska kunna promenera till en återvinningsstation som ligger nära skolan. När vi var framme vid återvinningsstationen började eleverna platta till förpackningarna för att sedan lägga den i kartongåtervinningen och korken i plaståtervinningen. "

"Åk 4 använde sig av mallen för att sprida informationen om hur viktigt det är att återvinna. Utav det har vi gjort planscher som vi har hängt upp i klassen, hallen och ingången. Eleverna har också tagit kopior av sina mallar samt delat ut det i området för att uppmärksamma vuxna och barn om hur viktigt det är att återvinna. "