Söderfjärdsskolan
4A

Kommun: Vaxholms stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Maria Henriksson

Redovisade uppgifter