Höjaskolan
4A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Wid Mustafa

Redovisade uppgifter