Storsjöskolan
4A

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: katarina holmlund

Redovisade uppgifter