Magnarps skola
4a

Kommun: Ängelholms kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Johanna Balkemo Johansson

Redovisade uppgifter