Höjaskolan
4A

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Fllanxa Skepi

Redovisade uppgifter