Dottevikskolan
4A

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Sofia Carlsson

Redovisade uppgifter